doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D. (Spilková)
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 432
e-mail: Jana.Spilkova@nudz.cz


Pracuje jako docentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK v Praze, kde se zabývá širokým spektrem témat od oblasti statistické analýzy dat a metodiky sociální geografie, přes geografii maloobchodu a spotřeby až po behaviorální geografii a témata související s kvalitou života a životním stylem obyvatelstva v transformačním období.

V NUDZ působí od roku 2015 jako vedoucí pracovní skupiny Epidemiologického výzkumu při VP4 Epidemiologie a klinického výzkumu závislostí.

 

Zájmy

Hory, sport, fotografie.

Odborná příprava a praxe

1997 - 2000: Bc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, demografie se sociální geografií
2000 - 2002: Mgr. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, sociální geografie a regionální rozvoj
2002 - 2006: Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, sociální geografie
2011 - 2014: Bc. - FTVS UK v Praze, Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Členství v profesních organizacích

: International Association for People-Environment Studies
: Environmental Design Research Association
: International Epidemiological Association
: Association of American Geographers
: Česká geografická společnost

Získaná ocenění

: Cena děkana Přírodovědecké fakulty UK pro nejlepšího mladého vědecko-pedagogického pracovníka za rok 2009

Pedagogická činnost

2004 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze: statistická analýza dat I a II; behaviorální geografie; geografie zdraví a nemoci; geografie maloobchodu a spotřeby; odborný seminář ze SG; geografická exkurze

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty