doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 432
e-mail: Jana.Spilkova@nudz.cz


Pracuje jako docentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK v Praze, kde se zabývá širokým spektrem témat od oblasti statistické analýzy dat a metodiky sociální geografie, přes geografii maloobchodu a spotřeby až po behaviorální geografii a témata související s kvalitou života a životním stylem obyvatelstva v transformačním období.

V NUDZ působí od roku 2015 jako vedoucí pracovní skupiny Epidemiologického výzkumu při VP4 Epidemiologie a klinického výzkumu závislostí.

 

Zájmy

Hory, sport, fotografie.

Odborná příprava a praxe

1997 - 2000: Bc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, demografie se sociální geografií
2000 - 2002: Mgr. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, sociální geografie a regionální rozvoj
2002 - 2006: Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze, sociální geografie
2011 - 2014: Bc. - FTVS UK v Praze, Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Členství v profesních organizacích

: International Association for People-Environment Studies
: Environmental Design Research Association
: International Epidemiological Association
: Association of American Geographers
: Česká geografická společnost

Získaná ocenění

: Cena děkana Přírodovědecké fakulty UK pro nejlepšího mladého vědecko-pedagogického pracovníka za rok 2009

Pedagogická činnost

2004 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze: statistická analýza dat I a II; behaviorální geografie; geografie zdraví a nemoci; geografie maloobchodu a spotřeby; odborný seminář ze SG; geografická exkurze

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty