Doc., Ing. Vladimír Krajča, CSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 437
e-mail: vladimir.krajca@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

1984 - 1990: Neurologická klinika ILF
1990 - 2015: Nemocnice Na Bulovce, odd. neurologie
1994 - 1995: University of Florida, Gainesville, USA, 6 měs. stáž Fulbrightovo stipendium
2009 - 2015: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
2015 - 2015: NUDZ

Členství v profesních organizacích

: Člen výboru společnosti klinické neurofyziologie
: Člen výboru společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Magisterská diplomová práce

1979: Využití shlukové analýzy v klinické diagnostice

Získaná ocenění

1992 - 1992: Cena za nejlepší článek České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky za rok 1992
1996 - 1996: Cena za nejlepší článek v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za rok 1996.
2003 - 2003: Cena za nejlepší článek České neurologické společnosti za rok 2003

Specializace

2005 - 2015: Licence 027-0048-5326 Ministerstva zdravotnictví ČR – akreditace Biomedicínský inženýr (platnost do 1.12.2011, prodlouženo do 1.11.2017) . Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2006: 31.3.2006 Certifikát č. 3987 IPVZ – specializační vzdělávání v oboru Biomedicínská kybernetika

Pedagogická činnost

2009 - 2015: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, přednášející

Disertační práce

1985: Disertační práce "Systém pro automatickou víceúrovňovou analýzu EEG", Fakulta elektrotechnická ČVUT (CSc.)

Habilitační práce

1999: Počítačová elektroencefalografie

Publikace

Nejdůležitější publikace

BAREŠ, M., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2012, 46(2), 219-225. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2011.09.006. IF 4.066.

BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., ŠÓŠ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. The change of prefrontal QEEG theta cordance as a predictor of response to bupropion treatment in patients who had failed to respond to previous antidepressant treatments. European Neuropsychopharmacology. 2010, 20(7), 459-466. ISSN 0924-977X. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2010.03.007. IF 4.201.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty