MUDr. Jolana Kotoučová
výzkumný pracovník, lékař
pracoviště:  VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch
Léčebná péče: Oddělení kognitivních poruch
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 163
e-mail: Jolana.Kotoucova@nudz.cz


Vzdělání a kvalifikace

05/2009           atestace v oboru neurologie

1996 – 2003    3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Odborná lékařská praxe, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

09/2015 - dosud    lékařka, neurologické oddělní Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov

01/2015- dosud     junior researcher, lékařka, Oddělení kognitivních poruch, NUDZ, Klecany

07/2009 - 2015    vedoucí na standardním lůžkovém oddělení, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

01/2008 - 2015    Poradna pro poruchy paměti, AD centrum, Neurologická klinika FNKV

2007 - 2015       Poradna pro pacienty s epilepsií, Neurologická klinika FNKV

05/2004 - 2015    asistentka na Neurologické klinice FNKV, 3. LF UK (výuka v češtině i angličtině)

01/2004 - 06/2009 Neurologická klinika FNKV, sekundární lékařka

Členství v profesních organizacích

2006 – dosud  Česká neurologická společnost


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty