MUDr. Jolana Kotoučová
výzkumný a vývojový pracovník, lékař
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
Léčebná péče: Oddělení kognitivních poruch
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 163
e-mail: Jolana.Kotoucova@nudz.cz


Vzdělání a kvalifikace

05/2009           atestace v oboru neurologie

1996 – 2003    3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Odborná lékařská praxe, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

09/2015 - dosud    lékařka, neurologické oddělní Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov

01/2015- dosud     junior researcher, lékařka, Oddělení kognitivních poruch, NUDZ, Klecany

07/2009 - 2015    vedoucí na standardním lůžkovém oddělení, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

01/2008 - 2015    Poradna pro poruchy paměti, AD centrum, Neurologická klinika FNKV

2007 - 2015       Poradna pro pacienty s epilepsií, Neurologická klinika FNKV

05/2004 - 2015    asistentka na Neurologické klinice FNKV, 3. LF UK (výuka v češtině i angličtině)

01/2004 - 06/2009 Neurologická klinika FNKV, sekundární lékařka

Členství v profesních organizacích

2006 – dosud  Česká neurologická společnost


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty