RNDr. Viera Kútna, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 223
e-mail: viera.kutna@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2004 - 2007: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Biológia, titul: Bc.
2007 - 2009: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Zoológia a fyziológia živočíchov, titul: Mgr.
2009 - 2013: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Molekulárna cytológia, titul: PhD.
2011: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Rigorózna skúška v odbore Biológia, titul: RNDr.
2013 - 2014: odborný asistent, LF UK v Bratislave, Ústav histológie a embryológie
2015 - dosud: výzkumný pracovník, NUDZ

Členství v profesních organizacích

2009 - dosud: Federace evropských neurovědních společností
2009 - dosud: Slovenská spoločnosť pre neurovedy
2015 - dosud: Evropská mikroskopická společnost
2015 - dosud: Československá mikroskopická společnost

Disertační práce

2013: Centrálny miechový kanál potkana počas vývinu – neuróny kontaktujúce mozgovomiechový mok, ich vznik a charakter

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty