RNDr. Viera Kútna, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 223
e-mail: viera.kutna@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2004 - 2007: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Biológia, titul: Bc.
2007 - 2009: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Zoológia a fyziológia živočíchov, titul: Mgr.
2009 - 2013: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Molekulárna cytológia, titul: PhD.
2011: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Rigorózna skúška v odbore Biológia, titul: RNDr.
2013 - 2014: odborný asistent, LF UK v Bratislave, Ústav histológie a embryológie
2015 - dosud: výzkumný pracovník, NUDZ

Členství v profesních organizacích

2009 - dosud: Federace evropských neurovědních společností
2009 - dosud: Slovenská spoločnosť pre neurovedy
2015 - dosud: Evropská mikroskopická společnost
2015 - dosud: Československá mikroskopická společnost

Disertační práce

2013: Centrálny miechový kanál potkana počas vývinu – neuróny kontaktujúce mozgovomiechový mok, ich vznik a charakter

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty