Mgr. Přemysl Vlček
doktorand
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 476
e-mail: premysl.vlcek@nudz.cz, premysl.vlcek@aol.com


Přemysl Vlček se v rámci studia neurověd a výzkumné činnosti v NUDZ zabývá zejména farmako-EEG, konkrétně evokovanými potenciály ve vztahu k účinné experimentální farmakologické intervenci u vybraných duševních onemocnění. Mimo jiné se v tomto kontextu zabývá sensory gatingem a jeho charakteristickou změnou vztaženou ke specifickým symptomům neuropsychiatrických onemocnění. Sensory gating kromě toho, že je měřitelný pomocí evokovaných potenciálů (P50), je ovlivnitelný farmakologicky, což má i reálný terapeutický dopad. Klinický výstup se totiž liší podle toho, kterou neuroanatomickou část zodpovědnou za regulaci inhibice příslušné farmakon ovlivňuje. V tomto smyslu se jeví jako zajímavé propojení zobrazovacích metod typu fMRI s příslušným EEG efektem vyvolaným léčivy ovlivňující sensory gating. Dalším Vlčkovým zájmem je synergický efekt antagonistů NMDA receptorů s inhibitory acetylcholinesterázy a vliv této synergie na animální EEG. Rovněž ho spolu s kolegy zajímá, jak efekt změny prefrontální theta kordance předvídá léčebnou odpověď antimanické terapie u bipolární afektivní poruchy. 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty