Mgr. Hynek Danda
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
e-mail: Hynek.Danda@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2014 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie
2016 - dosud: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy
2017: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Členství v profesních organizacích

2017 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Magisterská diplomová práce

2014 - 2016: Akutní účinky a adiktivní potenciál nových syntetických drog ze skupiny katinonů – animální studie

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty