Mgr. Hynek Danda
doktorand
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
e-mail: Hynek.Danda@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2014 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie
2016 - dosud: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy
2017: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Členství v profesních organizacích

2017 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Magisterská diplomová práce

2014 - 2016: Akutní účinky a adiktivní potenciál nových syntetických drog ze skupiny katinonů – animální studie

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty