Mgr. Petr Adámek
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
e-mail: petr.adamek@nudz.cz


https://www.linkedin.com/profile/view?id=375241732&trk=nav_responsive_tab_profile

Zájmy

Lezení ( 2011 - 2013 Česká reprezentace v Ledolezení a Drytoolingu), cyklistika, skialpinismus, umění (jak teorie tak praxe), práce se dřevem a počítačové hry.

 

Odborná příprava a praxe

2012 - 2013: Projektový koordinátor, Grant: Architektura 20 a 21 století - série přednášek, České Budějovice
2014 - dosud: Výzkumný pracovník v projektu GAČR - Tváře komunity: Obrazy, symboly a performance v pozdně středověkém a raně novověkém městě

Bakalářská disertační práce

2013 - 2013: Ilustrace knihy Massopust Vavřince Leandra Rvačovského ve vizuální kultuře

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty