MUDr. Jana Korčáková (Čapková)
doktorand
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 251
e-mail: jana.korcakova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2004 - 2010: studium všeobecného lékařství na 1. LF UK
2010 - 2015: sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice
2014 - dosud: psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii pod vedením PhDr. Martina Járy, INSTEP
2014 - dosud: postgraduální studium Neurověd na 3. LF UK, školitel: prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
2015 - dosud: atestovaný psychiatr v klinicko-výzkumné ambulanci pro léčbu bipolární afektivní poruchy v Núdz

Specializace

2015 - 2015: složení specializační zkoušky v oboru psychiatrie

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠPANIEL, F., NOVÁK, T., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., ČAPKOVÁ, J., SLOVÁKOVÁ, A., TRANČÍK, P., MATĚJKA, M., HÖSCHL, C. Psychiatrist's adherence: a new factor in relapse prevention of schizophrenia. A randomized controlled study on relapse control through telemedicine system. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2015, 22(10), 811-820. ISSN 1351-0126. DOI: 10.1111/jpm.12251. IF 1.055.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty