MUDr. Jana Korčáková (Čapková)
doktorand
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 251
e-mail: jana.korcakova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2004 - 2010: studium všeobecného lékařství na 1. LF UK
2010 - 2015: sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice
2014 - dosud: psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii pod vedením PhDr. Martina Járy, INSTEP
2014 - dosud: postgraduální studium Neurověd na 3. LF UK, školitel: prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
2015 - dosud: atestovaný psychiatr v klinicko-výzkumné ambulanci pro léčbu bipolární afektivní poruchy v Núdz

Specializace

2015 - 2015: složení specializační zkoušky v oboru psychiatrie

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠPANIEL, F., NOVÁK, T., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., ČAPKOVÁ, J., SLOVÁKOVÁ, A., TRANČÍK, P., MATĚJKA, M., HÖSCHL, C. Psychiatrist's adherence: a new factor in relapse prevention of schizophrenia. A randomized controlled study on relapse control through telemedicine system. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2015, 22(10), 811-820. ISSN 1351-0126. DOI: 10.1111/jpm.12251. IF 1.055.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty