Ing. Blanka Nechanská
postgraduální student
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 404
e-mail: Blanka.Nechanska@nudz.cz


Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor ekonomická statistika. Od roku 2004 pracuje v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kde od roku 2010 vede Odbor analýz, publikací a externí spolupráce. V ÚZIS se věnuje především analýze a publikování údajů z psychiatrické péče, zejména z oblasti léčby uživatelů návykových látek. Je správcem Národního registru léčby uživatelů drog. Od roku 2008 úzce spolupracuje s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, podílí se na Výročních zprávách o situaci ve věcech drog v České republice a dalších publikacích NMS.

Od roku 2015 pracuje také pro Národní ústav duševního zdraví. V rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je členkou pracovní skupiny pro výzkum léčby závislostí, pracovní skupiny pro výzkum psychiatrické komorbidity a pracovní skupiny pro výzkum substitučních programů.  Zde se věnuje zejména zpracování dat z oblasti péče o uživatele návykových látek a podílí se na výzkumu kvality péče o pacienty v substituční léčbě.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty