Ing. Blanka Nechanská
doktorand
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 404
e-mail: Blanka.Nechanska@nudz.cz


Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor ekonomická statistika. Od roku 2004 pracuje v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kde od roku 2010 vede Odbor analýz, publikací a externí spolupráce. V ÚZIS se věnuje především analýze a publikování údajů z psychiatrické péče, zejména z oblasti léčby uživatelů návykových látek. Je správcem Národního registru léčby uživatelů drog. Od roku 2008 úzce spolupracuje s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, podílí se na Výročních zprávách o situaci ve věcech drog v České republice a dalších publikacích NMS.

Od roku 2015 pracuje také pro Národní ústav duševního zdraví. V rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je členkou pracovní skupiny pro výzkum léčby závislostí, pracovní skupiny pro výzkum psychiatrické komorbidity a pracovní skupiny pro výzkum substitučních programů.  Zde se věnuje zejména zpracování dat z oblasti péče o uživatele návykových látek a podílí se na výzkumu kvality péče o pacienty v substituční léčbě.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty