Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 470
e-mail: Ladislav.Kazmer@nudz.cz


Disertační práce

2011 - 2019: KÁŽMÉR, Ladislav. Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů. Praha, 2019. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvoje.

Publikace

Nejdůležitější publikace

KÁŽMÉR, L., CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. What affects what? Perceived cannabis availability and its use among Czech urban youth - a multilevel sociogeographic analysis. SAGE Open. 2019, 9(2), "Art. Num.: 2158244019846696". ISSN 2158-2440. DOI: 10.1177/2158244019846696. IF 0.675.

CHOMYNOVÁ, P., KÁŽMÉR, L. Leisure-time socializing with peers as a mediator of recent decline in alcohol Use in Czech adolescents. Journal of Substance Use. 2019, 24(6), 630-637. ISSN 1465-9891. DOI: 10.1080/14659891.2019.1640304. IF 0.815.

KÁŽMÉR, L. Sociální faktory užívání návykových látek u českých adolescentů - vliv vrstevnických skupin, rodičovských vazeb a rodičovského dohledu. In: Maierová, E., Viktorová, L., Suchá, J. ed. PHD EXISTENCE 2018 česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: "Nekonečno v psychologii" Sborník příspěvků. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, 2018, s. 226-233. ISBN: 978-80-244-5339-2.

KÁŽMÉR, L., ORLÍKOVÁ, B. Trendy a rizikové factory nadměrné konzumace alkoholu u Českých adolescentů. Adiktologie. 2017, 17(2), 118-132. ISSN 1213-3841.

KÁŽMÉR, L., CSÉMY, L., RUŽBARSKÁ, I., PAVELKA, J., HAMŘÍK, Z., KALMAN, M. Trends in lifetime cannabis use among Czech school-aged Children from 2002 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017, 25(Suppl. 1), "S47"-"S50". ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5096. IF 0.800.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty