RNDr. Ladislav Kážmér, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 470
e-mail: Ladislav.Kazmer@nudz.cz


Disertační práce

2011 - 2019: KÁŽMÉR, Ladislav. Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů. Praha, 2019. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvoje.

Publikace

Nejdůležitější publikace

KÁŽMÉR, L., CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. What affects what? Perceived cannabis availability and its use among Czech urban youth - a multilevel sociogeographic analysis. SAGE Open. 2019, 9(2), "Art. Num.: 2158244019846696". ISSN 2158-2440. DOI: 10.1177/2158244019846696. IF 0.715.

CHOMYNOVÁ, P., KÁŽMÉR, L. Leisure-time socializing with peers as a mediator of recent decline in alcohol Use in Czech adolescents. Journal of Substance Use. 2019, 24(6), 630-637. ISSN 1465-9891. DOI: 10.1080/14659891.2019.1640304. IF 0.723.

KÁŽMÉR, L. Sociální faktory užívání návykových látek u českých adolescentů - vliv vrstevnických skupin, rodičovských vazeb a rodičovského dohledu. In: Maierová, E., Viktorová, L., Suchá, J. ed. PHD EXISTENCE 2018 česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: "Nekonečno v psychologii" Sborník příspěvků. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, 2018, s. 226-233. ISBN: 978-80-244-5339-2.

KÁŽMÉR, L., ORLÍKOVÁ, B. Trendy a rizikové factory nadměrné konzumace alkoholu u Českých adolescentů. Adiktologie. 2017, 17(2), 118-132. ISSN 1213-3841.

KÁŽMÉR, L., CSÉMY, L., RUŽBARSKÁ, I., PAVELKA, J., HAMŘÍK, Z., KALMAN, M. Trends in lifetime cannabis use among Czech school-aged Children from 2002 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017, 25(Suppl. 1), "S47"-"S50". ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5096. IF 0.800.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty