PhDr. Michal Šmotek, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, psycholog
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
Léčebná péče: Oddělení 3: psychotické poruchy
Léčebná péče: Oddělení spánkové medicíny
v instituci:  2015 - 2020
telefon: (+420) 283 088 231
mobil: (+420) 731 274 352
e-mail: michal.smotek@nudz.cz


Zájmy

psychologie spánku a snění, vliv umělého osvětlení na spánek a kognici, analytická psychologie

Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Přírodovědecká fakulta, Studijní obor: Biologie
2008 - 2013: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Filozofická fakulta, Studijní obor: Psychologie
2015 - 2020: Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská fakulta, Studijní obor: Neurovědy

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká společnost pro analytickou psychologii
2015 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2015 - dosud: European Sleep Research Society

Magisterská diplomová práce

2013: Specifické znaky v Testu komplexní figury (ROCF) u pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Získaná ocenění

2017: Cena za nejlepší poster v oblasti nefarmakologických intervencí, 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4.-8.1.2017, název práce: Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky

Specializace

2012 - 2013: Výcvik v symbolické a relaxační psychoterapii
2014 - dosud: Výcvik v analytické psychologii a psychoterapii
2015 - 2015: Certifikovaný kurz Tematický apercepční test v klinické psychologii
2015 - 2017: Certifikovaný kurz Rorschachovy metody
2015 - dosud: Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2016 - 2016: Základní kurz hypnózy
2018 - 2018: Certifikovaný kurz MMPI-2

Disertační práce

2015 - 2020: Vliv modré složky světelného spektra na vybrané aspekty lidského spánku a kognice

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠMOTEK, M., FÁRKOVÁ, E., MANKOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, J. Evening and night exposure to screens of media devices and its association with subjectively perceived sleep: Should “light hygiene” be given more attention?. Sleep Health. 2020, 6(4), 500-507. ISSN 2352-7218. DOI: 10.1016/j.sleh.2019.11.007.

ŠMOTEK, M., VLČEK, P., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J. Objective and Subjective Characteristics of Vigilance under Different Narrow-Bandwidth Light Conditions: Do Shorter Wavelengths Have an Alertness-Enhancing Effect?. Neuropsychobiology. 2019, 2018/2019(78), 238-248. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000502962. IF 1.694.

JANKŮ, K., ŠMOTEK, M., FÁRKOVÁ, E., KOPŘIVOVÁ, J. Block the light and sleep well: Evening blue light filtration as a part of cognitive behavioral therapy for insomnia. Chronobiology International. 2020, 37(2), 248-259. ISSN 1525-6073. DOI: 10.1080/07420528.2019.1692859. IF 2.486.

FÁRKOVÁ, E., SCHNEIDER, J., ŠMOTEK, M., BAKŠTEIN, E., HERLESOVÁ, J., KOPŘIVOVÁ, J., ŠRÁMKOVÁ, P., PICHLEROVÁ, D., FRIED, M. Weight loss in conservative treatment of obesity in women is associated with physical activity and circadian phenotype: a longitudinal observational study. BioPsychoSocial Medicine. 2019, 13(1), "Article Number: 24". ISSN 1751-0759. DOI: 10.1186/s13030-019-0163-2. IF 0.904.

FÁRKOVÁ, E., ŠMOTEK, M., BENDOVÁ, Z., MANKOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, J. Chronotype and social jet-lag in relation to body weight, apetite, sleep quality and fatigue. Biological Rhythm Research. 2020, 2019(v tisku), 1-12. ISSN 0929-1016. DOI: 10.1080/09291016.2019.1630096. IF 0.826.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty