PhDr. Michal Šmotek
postgraduální student, psycholog
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
Léčebná péče: Oddělení spánkové medicíny
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 231
e-mail: michal.smotek@nudz.cz


Zájmy

psychologie spánku a snění, vliv umělého osvětlení na spánek a kognici, analytická psychologie

Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Přírodovědecká fakulta, Studijní obor: Biologie
2008 - 2013: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Filozofická fakulta, Studijní obor: Psychologie
2015 - dosud: Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská fakulta, Studijní obor: Neurovědy

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká společnost pro analytickou psychologii
2015 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2015 - dosud: European Sleep Research Society

Magisterská diplomová práce

2013: Specifické znaky v Testu komplexní figury (ROCF) u pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Získaná ocenění

2017: Cena za nejlepší poster v oblasti nefarmakologických intervencí, 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4.-8.1.2017, název práce: Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky

Specializace

2012 - 2013: Výcvik v symbolické a relaxační psychoterapii
2014 - dosud: Výcvik v analytické psychologii a psychoterapii
2015 - 2015: Certifikovaný kurz Tematický apercepční test v klinické psychologii
2015 - 2017: Certifikovaný kurz Rorschachovy metody
2015 - dosud: Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2016 - 2016: Základní kurz hypnózy

Disertační práce

2015 - dosud: Vliv modré složky světelného spektra na vybrané aspekty lidského spánku a kognice

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠMOTEK, M., VLČEK, P., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J. Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník. 04.01.2017 - 08.01.2017.

ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., ŠÓŠ, P. Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek a kognitivní výkonnost. Psychiatrie. 2016, 20(1), 29-34. ISSN 1211-7579.

JANEČKOVÁ, D., WEISSOVÁ, K., FÁRKOVÁ, E., VELDOVÁ, K., LIŠKOVÁ, M., DUDYSOVÁ, D., ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., BENDOVÁ, Z. Ranní ptáče dál doskáče... Ale co sovy?. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 146-152. ISBN: 978-80-7492-283-1.

JANEČKOVÁ, D., FÁRKOVÁ, E., WEISSOVÁ, K., ŠMOTEK, M., DUDYSOVÁ, D., LIŠKOVÁ, M., VELDOVÁ, K. Sleep symposium. 2nd EFPSA Conference,. Ružomberok, Slovakia. 14.11.2015 - 17.11.2015.

ALBRECHT, J., ŠMOTEK, M., ANDERS, M. Soudobé možnosti využití transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě duševních poruch. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(2), 88-95. ISSN 1212-0383.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty