PhDr. Michal Šmotek
postgraduální student, psycholog
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
Léčebná péče: Oddělení spánkové medicíny
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 231
e-mail: michal.smotek@nudz.cz


Zájmy

psychologie spánku a snění, vliv umělého osvětlení na spánek a kognici, analytická psychologie

Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Přírodovědecká fakulta, Studijní obor: Biologie
2008 - 2013: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Filozofická fakulta, Studijní obor: Psychologie
2015 - dosud: Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská fakulta, Studijní obor: Neurovědy

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká společnost pro analytickou psychologii
2015 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2015 - dosud: European Sleep Research Society

Magisterská diplomová práce

2013: Specifické znaky v Testu komplexní figury (ROCF) u pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Získaná ocenění

2017: Cena za nejlepší poster v oblasti nefarmakologických intervencí, 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4.-8.1.2017, název práce: Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky

Specializace

2012 - 2013: Výcvik v symbolické a relaxační psychoterapii
2014 - dosud: Výcvik v analytické psychologii a psychoterapii
2015 - 2015: Certifikovaný kurz Tematický apercepční test v klinické psychologii
2015 - 2017: Certifikovaný kurz Rorschachovy metody
2015 - dosud: Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2016 - 2016: Základní kurz hypnózy

Disertační práce

2015 - dosud: Vliv modré složky světelného spektra na vybrané aspekty lidského spánku a kognice

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠMOTEK, M., VLČEK, P., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J. Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník. 04.01.2017 - 08.01.2017.

ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., ŠÓŠ, P. Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek a kognitivní výkonnost. Psychiatrie. 2016, 20(1), 29-34. ISSN 1211-7579.

JANEČKOVÁ, D., WEISSOVÁ, K., FÁRKOVÁ, E., VELDOVÁ, K., LIŠKOVÁ, M., DUDYSOVÁ, D., ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., BENDOVÁ, Z. Ranní ptáče dál doskáče... Ale co sovy?. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 146-152. ISBN: 978-80-7492-283-1.

JANEČKOVÁ, D., FÁRKOVÁ, E., WEISSOVÁ, K., ŠMOTEK, M., DUDYSOVÁ, D., LIŠKOVÁ, M., VELDOVÁ, K. Sleep symposium. 2nd EFPSA Conference,. Ružomberok, Slovakia. 14.11.2015 - 17.11.2015.

ALBRECHT, J., ŠMOTEK, M., ANDERS, M. Soudobé možnosti využití transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě duševních poruch. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(2), 88-95. ISSN 1212-0383.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty