Mgr. Kateřina Červená
doktorand
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 260
e-mail: katerina.cervena@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2007 - 2011: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Obor: Biologie a geologie se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
2011 - 2013: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; obor: Fyziologie živočichů, zaměření: Neurobiologie - magisterské studium
2013 - dosud: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; obor: Fyziologie živočichů - doktorské studium

Bakalářská disertační práce

2009 - 2011: Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin

Magisterská diplomová práce

2011 - 2013: Exprese podjednotek AMPA glutamátových receptorů v suprachiasmatickém jádře potkana

Disertační práce

2013 - dosud: Vliv aktivace limbického systému na cirkadiánní systém potkana

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty