Ing. Ondřej Bečev
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 406
e-mail: ondrej.becev@nudz.cz


Studuje doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působí ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Zabývá se filosofií neurověd, filosofií mysli a vědou o vědomí. Pracuje na tématech z oblasti Awareness of Intention, Sense of Agency a jejich neurálních korelátů. Zajímají ho také změny přisuzování jednání u psychiatrických pacientů. Pracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví.

Zájmy

Consciousness, Cognitive Science, Sense of Agency, Neuroscience of Free Will


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty