Mgr. Čestmír Vejmola
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 228
mobil: (+420) 777 229 995
e-mail: cestmir.vejmola@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy
2011 - 2014: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Bakalářský program: Molekulární biologie a biochemie organismů
2014 - 2015: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku
2014 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie
2015 - 2015: Kurz EEG a epileptologie (MUDr. Ing. S. Petránek, CSc., MBA)
2015 - 2016: Národní ústav duševního zdraví, Experimentální Neurobiologie
2016 - 2016: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy

Členství v profesních organizacích

2015 - 2018: Česká psychedelická společnost (CZEPS), člen jádra spolku
2017 - 2018: Česká neuropsychofarmakologická společnost, člen
2018 - 2018: International Pharmaco-EEG Society, člen

Bakalářská disertační práce

2011 - 2014: Psychedelika a mechanismy jejich působení na CNS

Magisterská diplomová práce

2014 - 2016: EEG koreláty účinku serotonergních halucinogenů u laboratorního potkana

Získaná ocenění

2016 - 2016: Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research 2016 (OPEN, Amsterdam, 3. – 5. 6. 2016) - nejlepší poster
2017 - 2017: Studentská vědecká konference 3. LF UK – 2. místo v sekci doktorandských přednášek
2018 - 2018: IPEG (International Pharmaco-EEG Group) Conference, 21.-25.11.2018 in Zurich, Switzerland: 1. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu

Disertační práce

2016 - dosud: Percepční změny indukované psychedeliky a jejich elektrofyziologické koreláty v animálních modelech

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty