Mgr. Čestmír Vejmola
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 228
e-mail: cestmir.vejmola@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy
2011 - 2014: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Bakalářský program: Molekulární biologie a biochemie organismů
2014 - 2015: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku
2014 - 2016: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie
2015 - 2015: Kurz EEG a epileptologie (MUDr. Ing. S. Petránek, CSc., MBA)
2015 - 2016: Národní ústav duševního zdraví, Experimentální Neurobiologie
2016 - 2016: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program Neurovědy

Členství v profesních organizacích

2015 - 2018: Česká psychedelická společnost (CZEPS), člen
2017 - 2018: Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS), člen
2018 - 2018: International Pharmaco-EEG Society (IPEG), člen

Bakalářská disertační práce

2011 - 2014: Psychedelika a mechanismy jejich působení na CNS

Magisterská diplomová práce

2014 - 2016: EEG koreláty účinku serotonergních halucinogenů u laboratorního potkana

Získaná ocenění

2016 - 2016: Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research 2016 (OPEN, Amsterdam, 3. – 5. 6. 2016) - nejlepší poster
2017 - 2017: Studentská vědecká konference 3. LF UK – 2. místo v sekci doktorandských přednášek
2018 - 2018: IPEG (International Pharmaco-EEG Group) Conference, 21.-25.11.2018 in Zurich, Switzerland: 1. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu
2021 - 2021: Studentská vědecká konference 3. LF UK – 1. místo v sekci doktorandských přednášek
2021 - 2021: IPEG (International Pharmaco-EEG Group) Conference, 27.-29.10.2021 online: 3. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu

Disertační práce

2016 - dosud: Percepční změny indukované psychedeliky a jejich elektrofyziologické koreláty v animálních modelech

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty