RNDr. Václav Čapek, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 724 600 706
e-mail: Vaclav.Capek@nudz.cz, capek@ciconia.cz


Specializace

dosud: návrhy experimentů a dohled nad zvolenou metodikou, komplexní přístup k datům: zpracování popisných statistik, testování hypotéz, korelační analýza, testy dobré shody, kontingenční tabulky, regresní analýza, analýza rozptylu, analýza přežití, shluková analýza, zobecněné lineární modely, modely se smíšenými efekty a další metody, a to v parametrické i neparametrické podobě, zpracování finální zprávy, příprava podkladů pro publikování výsledků, oponentura textů aktivní účast při obhajobě výsledků, biologická a medicínská data

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty