RNDr. Václav Čapek, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 724 600 706
e-mail: Vaclav.Capek@nudz.cz, capek@ciconia.cz


Specializace

dosud: návrhy experimentů a dohled nad zvolenou metodikou, komplexní přístup k datům: zpracování popisných statistik, testování hypotéz, korelační analýza, testy dobré shody, kontingenční tabulky, regresní analýza, analýza rozptylu, analýza přežití, shluková analýza, zobecněné lineární modely, modely se smíšenými efekty a další metody, a to v parametrické i neparametrické podobě, zpracování finální zprávy, příprava podkladů pro publikování výsledků, oponentura textů aktivní účast při obhajobě výsledků, biologická a medicínská data

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty