Ing. Kateřina Hájková
postgraduální student, specialista destigmatizace
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
VP6 Elektrofyziologie mozku
telefon: (+420) 220 444 430
e-mail: Katerina.Hajkova@nudz.cz


Studentka analytické chemie na FCHI VŠCHT Praha - Ústav analytické chemie. Tématem dizertační práce je Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS. Stanovování analytů v různých biologických matricích pomocí vysokorozlišovací kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí se věnuje v NUDZ, Laboratoři forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT Praha (vedoucí Ing. Martin Kuchař, Ph.D.) a na Ústavu analytické chemie (vedoucí doc. Dr. RNDr. David Sýkora).

Zájmy

sport, hudba, četba

Bakalářská disertační práce

2011 - 2011: Zhodnocení výskytu mykotoxinů v ječmeni a produktech na jeho bázi

Magisterská diplomová práce

2013 - 2013: Vývoj metod pro kontrolu kvality produktů biotechnologií

Pedagogická činnost

2013 - 2013: Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek
2013 - 2013: Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů
2014 - dosud: Laboratoř forenzní chemie
2014 - dosud: Laboratoř analytické chemie I

Disertační práce

2014 - dosud: Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty