Ing. Kateřina Hájková
doktorand, specialista destigmatizace
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
telefon: (+420) 220 444 430
e-mail: Katerina.Hajkova@nudz.cz


Studentka analytické chemie na FCHI VŠCHT Praha - Ústav analytické chemie. Tématem dizertační práce je Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS. Stanovování analytů v různých biologických matricích pomocí vysokorozlišovací kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí se věnuje v NUDZ, Laboratoři forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT Praha (vedoucí Ing. Martin Kuchař, Ph.D.) a na Ústavu analytické chemie (vedoucí doc. Dr. RNDr. David Sýkora).

Zájmy

sport, hudba, četba

Bakalářská disertační práce

2011 - 2011: Zhodnocení výskytu mykotoxinů v ječmeni a produktech na jeho bázi

Magisterská diplomová práce

2013 - 2013: Vývoj metod pro kontrolu kvality produktů biotechnologií

Pedagogická činnost

2013 - 2013: Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek
2013 - 2013: Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů
2014 - dosud: Laboratoř forenzní chemie
2014 - dosud: Laboratoř analytické chemie I

Disertační práce

2014 - dosud: Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty