Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Jitka.Lindova@nudz.cz
curriculum vitae


Oblastí mého výzkumného zájmu je neverbální chování ve vztahu k osobnosti aktéra a psychologickým charakteristikám (mileneckého) páru. Mezi mé výzkumné projekty patří neverbální projevy spokojenosti v partnerském vztahu, neverbální projevy při výběru partnera, dominanční strategie v partnerských vztazích, signály a vodítka osobnosti a atraktivity v pohybu.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty