Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: lenka.novakova@nudz.cz
curriculum vitae


Výzkumný program: VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku

Zajímá mě vše kolem smyslového vnímání, zejména vnímání prostřednictvím trojice méně probádaných, tzv. chemických, smyslů – čichu, chuti a trigeminové percepce. Již více než 10 let se zabývám výzkumem, jak se naše vnímání pomocí těchto smyslů proměňuje napříč životem a jak se liší mezi různými kulturami (jiné evropské země, Afrika, Australasie). Věnuji se také otázkám, jak spolu smysly spolupracují a dávají tak vzniknout ucelené reprezentaci světa kolem nás (multimodální integrace). V posledních letech se podílím také na výzkumu vlivu pachů na spánek a snění.

 

Výzkum, publikace

h-index = 10, WoS times cited = 267

(aktualizováno 2020-01-11)

 

Předběžné výsledky aktuálních studií:

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení

Obecně o efektech čichové stimulace na spánek.

 

Vybrané publikace

Kapitoly v knize

2019

Martinec Nováková, L. (2019) Integrace smyslových informací: neurální podstata, principy a vývoj. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (81-102). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Interakce (nejen) chemických smyslů: kde jeden končí a jiný začíná? In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (103-112). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Chuť: produkt percepčních iluzí a výsledek celoživotního učení. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (113-130). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Vzpomínky časem zaváté, v soustě madlenky znovunalezené: čichová paměť. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (131-152). Praha: Togga.

Havlíček, J., & Martinec Nováková, L. (2019). Olfaktorické poruchy u pacientů s diabetem. In M. Kvapil (Ed.), Diabetologie 2019 (305-322). Praha: Triton.

2017

Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka (Ed.), Nos neschováš (67-81). Praha: Grada.

2016

Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (85-94). Praha: Galén.

Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (95-105). Praha: Galén.

2014

Nováková, L. (2014) Faktory přispívající k interindividuálním rozdílům v čichovém vnímání. In J. Horský, L. Hroníková & M. Stella (Eds.), Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací (pp. 55-70). Praha: Togga.

 

Články v časopisech s IF

2021

 

2020

Martinec Nováková, L., Miletínová, E., Kliková, M., Bušková, J. (2020) Effects of all-night exposure to ambient odour on dreams and affective state upon waking. Physiology & Behavior, Online First.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella M. A. C., Havlíček, J. Varella Valentova, J. (2020) Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences 168: 110250.

2019

Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Development of odour awareness in pre-schoolers: a longitudinal study. Physiology & Behavior 204: 224-233.

Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Time, age, gender, and test practice effects on children’s olfactory performance: a two-year longitudinal study. Chemosensory Perception 13: 19-36.

2018

Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Development of children's olfactory abilities and odor awareness is not predicted by temperament: a longitudinal study. Chemosensory Perception 11(2): 59-71.

Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports, 8, 2937.

Schriever, V. A. et al. (2018) Development of an international odor identification test for children – the “U-Sniff” test. Journal of Pediatrics, 198, 265-272.e3.

2017

Martinec Nováková, L., Horáková, K. & Štěpánková, H. (2017) Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob. Československá Psychologie, LXI(4), 379-395.

Martinec Nováková, L., Plotěná, D. & Havlíček, J. (2017) Age and pubertal status-related differences in reports of perception of personal odours. Perception (Special Issue: Chemosensory Perception), 46(3-4), 484-497.

Martinec Nováková, L., Vojtušová Mrzílková, R. & Kernerová, A. (2017) Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports, 7(1), 8920.

Bártová, K., Štěrbová, Z., Martinec Nováková, L., Binter, J., Varella, M. A. C. & Varella Valentova, J. (2017). Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349–1359.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M. A. C., Havlíček, J., Varella, J. V. (2017) Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96.

2016

Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Temperamental influences on children’s olfactory performance: The role of self-regulation. Chemosensory Perception, 9(4), 153-173.

Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception, 9(2), 56-68.

Dama, M., Martinec Nováková, L. & Flegr, J. (2016) Do differences in Toxoplasma prevalence influence global variation in secondary sex ratio? Preliminary ecological regression study. Parasitology, 143(9), 1193-1203.

2015

Martinec Nováková, L., Štěpánková, H., Vodička, J., Havlíček, J. (2015) Přínos vyšetření čichu pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/115(5), 517-525.

Martinec Nováková, L., Plotěná, D., Roberts, S. C., Havlíček, J. (2015) Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors. Frontiers in Psychology 6, 607. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00607.

Bezdíček, O., Štěpánková, H., Martinec Nováková, L., Kopeček, M. (2015) Towards the processing-speed theory of activities of daily living in healthy aging: Normative data of the functional activities questionnaire. Aging Clinical and Experimental Research, 28(2), 239-247.

Lindová, J., Špinka, M., Nováková, L. (2015) Decoding of baby calls: Can adult humans identify the eliciting situation from emotional vocalizations of preverbal infants? PLoS ONE 10(4), e0124317. doi: 10.1371/journal.pone.0124317.

2014

Martinec Nováková, L., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014) Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory sensitivity. Anthropological Review 77(3), 331-345. doi: 10.2478/anre-2014-0024.

Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2014) Engagement in olfaction-related activities is associated with the ability of odor identification and odor awareness. Chemosensory Perception 7(2), 56-67. doi: 10.1007/s12078-014-9167-2.

Saxton, T. K., Martinec Nováková, L., Jash, R., Šandová, A., Plotěná, D., Havlíček, J. (2014) Sex differences in olfactory behavior in Namibian and Czech children. Chemosensory Perception, Online First. doi: 10.1007/s12078-014-9172-5.

2013

Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2013) Olfactory performance is predicted by individual sex-atypicality, but not sexual orientation. PLoS ONE 8(11): e80234. doi:10.1371/journal.pone.0080234.

2012

Nováková, L., Bojanowski, V., Havlíček, J., Croy, I. (2012) Differential patterns of food appreciation during consumption of a simple food in congenitally anosmic individuals: An explorative study. PLoS ONE 7(4): e33921. doi:10.1371/journal.pone.0033921.

Croy, I., Negoias, S., Nováková, L., Landis, B. N., Hummel, T. (2012) Learning about the functions of the olfactory system from people without a sense of smell. PLoS ONE 7(3): e33365. doi:10.1371/journal.pone.0033365.

Havlíček, J., Nováková, L., Vondrová, M., Kuběna, A. A., Valentová, J., & Roberts, S. C. (2012). Olfactory perception is positively linked to anxiety in young adults. Perception, 41(10), 1246-1261. doi: 10.1068/p7244.

 

Granty

Aktuální

- 2020 - 2022: GAČR 20-09616S - Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě (hlavní řešitelka)

- od 2018: UNCE/HUM/025 - Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (členka týmu)

Minulé

- 2017 - 2019: GAČR 17-14534S - Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (hlavní řešitelka)

- 2017 - 2019: FHS UK - Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), Adaptivní mechanismy v lidské psychice (260 469) (hlavní řešitelka)

- od 2016: GAUK 156416 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu (vedoucí)

- 2016: FHS UK - Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), Adaptivní mechanismy v lidské psychice (260 348) (hlavní řešitelka)

- 2015: FHS UK - Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), Adaptivní mechanismy v lidské psychice (260 239) (hlavní řešitelka)

- 2014 - 2016: GA14-02290S - Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí (členka týmu)

- 2013 - 2017: UNCE 204 004 - Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (členka týmu)

- 2011: GAUK 57010 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (spoluřešitelka)

- 2010 - 2012: GAČR P407/10/1303 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (členka týmu)

- 2010 - 2012: GAUK 6010 - Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílů v čichu u dětí a sociální důsledky kongenitální anosmie (hlavní řešitelka)

Zájmy

Various popular science articles in Czech:

Learning about the state of the brain from olfactory function

Why do we (dis)like vegetables?

On the pitfalls of early institutional care in the Czech Republic

Členství v profesních organizacích

: European Chemoreception Research Organization
: Association for Chemoreception Sciences
: Českomoravská psychologická společnost
: Česká a slovenská etologická společnost

Publikace

Nejdůležitější publikace

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., FIALOVÁ, J., HAVLÍČEK, J. Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports. 2018, 8(February), "Article Number: 2937". ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-018-20236-0. IF 4.011.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., VOJTUŠOVÁ MRZÍLKOVÁ, R., KERNEROVÁ, A. Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports. 2017, 7(December), "Article Number: 8920". ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-017-09231-z. IF 4.122.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., HAVLÍČEK, J. Development of odour awareness in pre-schoolers: A longitudinal study. Physiology & Behavior. 2019, 204(May), 224-233. ISSN 0031-9384. DOI: 10.1016/j.physbeh.2019.02.035. IF 2.826.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., VOJTUŠOVÁ MRZÍLKOVÁ, R. Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception. 2016, 9(2), 56-68. ISSN 1936-5802. DOI: 10.1007/s12078-016-9205-3. IF 1.053.

SCHRIEVER, VA., AGOSIN, E., AYTUG, A., AVNI, H., CAO VAN, H., CORNEJO, C., DE LOS SANTOS, G., FISHMAN, G., FRAGOLA, C., GUARNEROS, M., GUPTA, N., HUDSON, R., KAMEL, R., KNAAPILA, A., KONSTANTINIDIS, I., LANDIS, BN., LARSSON, M., LUNDSTRÖM, JN., MACCHI, A., MARIÑO-SÁNCHEZ, F., MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., MORI, E., MULLOL, J., NORD, M., PARMA, V., PHILPOTT, C., PROPST, EJ., RAWAN, A., SANDELL, M., SOROKOWSKA, A., SOROKOWSKI, P., SPARING-PASCHKE, L., STETZLER, C., VALDER, C., VODIČKA, J., HUMMEL, T. Development of an international odor identification test for children: the universal sniff test. Journal of Pediatrics. 2018, 198(July), 265-272, "272 e1"-"272 e3". ISSN 0022-3476. DOI: 10.1016/j.jpeds.2018.03.011. IF 3.739.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


FotogalerieVliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a vyladění po probuzení
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty