Mgr. Marek Havlík, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 464
e-mail: Marek.Havlik@nudz.cz


Zájmy

Publikace:

DMN – klidová síť mozku. Kandidát na nové neurovědecké paradigma. Teorie vědy. Vol 34, No 2 (2012).

Vědomí a úrovně vědomí. Dva rozdílné vědecké přístupy. ACTA FF. No 4 (2012).

Historie neurogeneze. Implicitní definice a pragmatická falsifikace. Teorie vědy. Vol 35, No 3 (2013).

Default Mode Network and the Problem of Determining Intrinsic Mental Contents. (společná studie s Doc. Tomášem Marvanem, Ph.D.) Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. (2014).

Jaké je to být hyperempatikem. Příspěvek empirické vědy k subjektivní zkušenosti. Filosofický časopis. (2014).

 

Elektronická učebnice:

E- learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc

Příspěvek - Problém mysli a těla ve filosofii mysli. http://www.pfyziol_mysl.upol.cz/       

Odborná příprava a praxe

2013 - 2015:

Magisterská diplomová práce

2010:

Specializace

:

Disertační práce

2015:

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty