Mgr. Petra Skalníková
výzkumný a vývojový pracovník, doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 424
mobil: (+420) 732 435 530
e-mail: Petra.Skalnikova@nudz.cz, petraskalnikova@gmail.com


PRAXE:

od 2012 gekončíci noční pod vedením Doc. RNDr. Daniela Frynty, Ph.D. a Mgr. Evy Landové, PhD.

od 2013 spolupráce na etologických pokusech na primátech druhu makak rhesus (Macaca mulatta) pod vedením PhDr. RNDr. Terezy Nekovářové, Ph.D.

od 2015 spoluřešitel GAUKu č. 94215 „Self-atribuce u populace s vysokým rizikem vzniku schizofrenie“ pod vedením Mgr. Evy Kozákové

 

VZDĚLÁNÍ:

Od 2017 Doktorské studium zoologie na Přírodovědecké fakultě UK

2015-2017 Navazující magisterské studium zoologie na Přírodovědecké fakultě UK

2012-2015 Bakalářské studium biologie na Přírodovědecké fakultě UK

2008‐2012 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, studium zakončeno maturitní zkouškou

 

2014 Certifikát o absolvování školení první pomoci (Základní norma zdravotnických znalostí v rozsahu 12h)

2014 Kvalifikační kurz pro SŠ pracovníky – ošetřovatele

2015 Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí

od 2016 Členem České a Slovenské etologické společnosti


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty