RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  1986 - dosud
telefon: (+420) 283 088 216
e-mail: hana.tejkalova@nudz.cz
curriculum vitae


Bibliografie

Odborná příprava a praxe

1973 - 1973: odborný pracovník, hydrobiologie v souvislosti s eutrofizací vody
1974 - 1979: odborný pracovník, vedoucí laboratoře mikrobiologie a hydrobiologie
1979 - 1981: stáž/studijní pobyt v oboru srovnávací psychologie
1982 - 1986: odborný redaktor ve zdravotnickém nakladatelství
1986 - 2015: výzkumný pracovník

Členství v profesních organizacích

1973 - dosud: Česká a slovenská etologická společnost
1973 - dosud: Zoologická společnost
1988 - 2014: ECNP
1994 - dosud: Společnost pro biologickou psychiatrii
2010 - 2014: FELASA

Magisterská diplomová práce

1969 - 1972: Bilogie a etologie kočky divoké v zajetí

Získaná ocenění

2003 - 2003: Národní cena

Specializace

1973 - 1973: problematika eutrofizace vodních nádrží
1974 - 1979: monitorování kvality vodních zdrojů
1980 - 1981: vývojová a srovnávací psychologie
1982 - 1986: odborný redaktor
1986 - 2015: etofarmakologie

Disertační práce

1998 - 2002: Farmakologické poškození mozku v perinatální periodě a riziko funkčních odchylek v dospělosti:

Publikace

Nejdůležitější publikace

TEJKALOVÁ, H., BENEŠOVÁ, O., YAMAMOTOVÁ, A. Neurobehavioural teratogenicity of indomethacine and dexamethasone administered in perinatal period. Reproductive Toxicology. 2000, 14(2), 175. ISSN 0890-6238.

BENEŠOVÁ, O., TEJKALOVÁ, H. Timing of drug exposure during neonatal ontogeny and expression of brain maldevelopment in the adult rat. Biologia. 2000, 55(Suppl. 8), 9-13. ISSN 0006-3088. IF 0.165.

TEJKALOVÁ, H., KAISER, M., KLASCHKA, J., ŠŤASTNÝ, F. Does neonatal brain ischemia induces schizophrenia-like behaviour in young adult rats?. Physiological Research. 2007, 56(6), 815-823. ISSN 0862-8408. IF 1.505.

TEJKALOVÁ, H., KAISER, M., KLASCHKA, J., ŠŤASTNÝ, F. Does neonatal brain ischemia induces schizophrenia-like behaviour in young adult rats?. Physiological Research. 2007, 56(6), 815-823. ISSN 0862-8408. IF 1.505.

KUBEŠOVÁ, A., TEJKALOVÁ, H., SYSLOVÁ, K., KAČER, P., VONDROUŠOVÁ, J., TYLŠ, F., FUJÁKOVÁ, M., PÁLENÍČEK, T., HORÁČEK, J. Biochemical, histopathological and morphological profiling of a rat model of early immune stimulation: relation to psychopathology. PLoS One. 2015, 10(1), "e0115439". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0115439. IF 3.057.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty