Bc. Anna Vyčichlová
asistentka náměstka pro vědu a výzkum
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 413
e-mail: Anna.Vycichlova@nudz.cz


Bakalářská disertační práce

2006 - 2007: Číslicový filtr pro zpracování biologického signálu
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty