RNDr. Jan Říčný, CSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2007 - dosud
telefon: (+420) 283 088 217, (+420) 252 547 618
e-mail: jan.ricny@nudz.cz
curriculum vitae


Biochemie nervové soustavy a jejich patologických stavů, cholinergní neurochemie

Odborná příprava a praxe

1970 - 1975: Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E. Purkyně (nyní Masarykova Univerzita), Brno; absolvent
1976 - 1978: Fyziologický ústav Československé akademie věd, Praha; studijní pobyt, RNDr.
1979 - 1983: Fyziologický ústav Československé akademie věd, Praha; kandidatura, CSc.
1983 - 1985: Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal, Canada; postdoktoský pobyt
1987 - 1987: Max-Plankův ústav biofyzikální chemie, Goettingen, Německo; postdoktoský pobyt
1989 - 1989: Max-Planckův ústav biofyzikální chemie, Goettingen, Německo; postdoktoský pobyt
1991 - 1993: Anatomický ústav, Praconí skupina neurochemie, Univerzita Johannese Gutenberga, Mohuč, Německo
1993 - 1994: Ústav Fyziologické chemie a patobiochemie, Univerzita Johannese Gutenberga, Mohuč, Německo
1994 - 2007: Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky, Praha
2007 - 2015: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku
2015 - dosud: Oddělení neurobiologie NUDZ

Členství v profesních organizacích

: Česká lékařská společnost JEP
: Česká biochemická společnost
: European Neuroscience Association
: Česká a slovenská neurochemická společnost
: European Society for Neurochemistry

Pedagogická činnost

: Školitel: Doktorské studijní programy: Neurovědy
: Školitel: Doktorské studijní programy: Biologie a patologie buňky

Publikace

Nejdůležitější publikace

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍČNÝ, J., ORT, M., ŘÍPOVÁ, D. Aging and lateralization of the rat brain on a biochemical level. Neurochemical Research. 2010, 35(8), 1138-1146. ISSN 0364-3190. DOI: 10.1007/s11064-010-0165-8. IF 2.608.

HEGNEROVÁ, K., BOCKOVÁ, M., VAISOCHEROVÁ, H., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍČNÝ, J., ŘÍPOVÁ, D., HOMOLA, J. Surface plasmon resonance biosensors for detection of Alzheimer disease biomarker. Sensors and Actuators B-Chemical. 2009, 139(1), 69-73. ISSN 0925-4005. DOI: 10.1016/j.snb.2008.09.006. IF 3.083.

KORÁBEČNÝ, J., DOLEŽAL, R., ČÁBELOVÁ, P., HOROVÁ, A., HRUBÁ, E., ŘÍČNÝ, J., SEDLÁČEK, L., NEPOVÍMOVÁ, E., ŠPILOVSKÁ, K., ANDRS, M., MUSÍLEK, K., OPLETALOVÁ, V., ŠEPSOVÁ, V., ŘÍPOVÁ, D., KUČA, K. 7-MEOTA-donepezil like compounds as cholinesterase inhibitors: Synthesis, pharmacological evaluation, molecular modeling and QSAR studies. European Journal of Medicinal Chemistry. 2014, 82(July), 426-438. ISSN 0223-5234. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.05.066. IF 3.447.

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍPOVÁ, D., BARTOŠ, A., BOCKOVÁ, M., HEGNEROVÁ, K., ŘÍČNÝ, J., ČECHOVÁ, L., VRAJOVÁ, M., HOMOLA, J. Neuroinflammation and complexes of 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10-amyloid beta in Alzheimer's disease. Current Alzheimer Research. 2013, 10(2), 165-173. ISSN 1567-2050. DOI: 10.2174/1567205011310020006. IF 3.796.

HROMÁDKOVÁ, L., KOLÁŘOVÁ, M., JANKOVIČOVÁ, B., BARTOŠ, A., ŘÍČNÝ, J., BÍLKOVÁ, Z., ŘÍPOVÁ, D. Identification and characterization of natural antibodies against tau protein in an intravenous immunoglobulin product. Journal of Neuroimmunology. 2015, 289(December 2015), 121-129. ISSN 0165-5728. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2015.10.017. IF 2.536.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty