RNDr. Jan Říčný, CSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2007 - dosud
telefon: (+420) 283 088 217, (+420) 252 547 618
e-mail: jan.ricny@nudz.cz
curriculum vitae


Biochemie nervové soustavy a jejich patologických stavů, cholinergní neurochemie

Odborná příprava a praxe

1970 - 1975: Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E. Purkyně (nyní Masarykova Univerzita), Brno; absolvent
1976 - 1978: Fyziologický ústav Československé akademie věd, Praha; studijní pobyt, RNDr.
1979 - 1983: Fyziologický ústav Československé akademie věd, Praha; kandidatura, CSc.
1983 - 1985: Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal, Canada; postdoktoský pobyt
1987 - 1987: Max-Plankův ústav biofyzikální chemie, Goettingen, Německo; postdoktoský pobyt
1989 - 1989: Max-Planckův ústav biofyzikální chemie, Goettingen, Německo; postdoktoský pobyt
1991 - 1993: Anatomický ústav, Praconí skupina neurochemie, Univerzita Johannese Gutenberga, Mohuč, Německo
1993 - 1994: Ústav Fyziologické chemie a patobiochemie, Univerzita Johannese Gutenberga, Mohuč, Německo
1994 - 2007: Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky, Praha
2007 - 2015: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku
2015 - dosud: Oddělení neurobiologie NUDZ

Členství v profesních organizacích

: Česká lékařská společnost JEP
: Česká biochemická společnost
: European Neuroscience Association
: Česká a slovenská neurochemická společnost
: European Society for Neurochemistry

Pedagogická činnost

: Školitel: Doktorské studijní programy: Neurovědy
: Školitel: Doktorské studijní programy: Biologie a patologie buňky

Publikace

Nejdůležitější publikace

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍČNÝ, J., ORT, M., ŘÍPOVÁ, D. Aging and lateralization of the rat brain on a biochemical level. Neurochemical Research. 2010, 35(8), 1138-1146. ISSN 0364-3190. DOI: 10.1007/s11064-010-0165-8. IF 2.608.

HEGNEROVÁ, K., BOCKOVÁ, M., VAISOCHEROVÁ, H., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍČNÝ, J., ŘÍPOVÁ, D., HOMOLA, J. Surface plasmon resonance biosensors for detection of Alzheimer disease biomarker. Sensors and Actuators B-Chemical. 2009, 139(1), 69-73. ISSN 0925-4005. DOI: 10.1016/j.snb.2008.09.006. IF 3.083.

KORÁBEČNÝ, J., DOLEŽAL, R., ČÁBELOVÁ, P., HOROVÁ, A., HRUBÁ, E., ŘÍČNÝ, J., SEDLÁČEK, L., NEPOVÍMOVÁ, E., ŠPILOVSKÁ, K., ANDRS, M., MUSÍLEK, K., OPLETALOVÁ, V., ŠEPSOVÁ, V., ŘÍPOVÁ, D., KUČA, K. 7-MEOTA-donepezil like compounds as cholinesterase inhibitors: Synthesis, pharmacological evaluation, molecular modeling and QSAR studies. European Journal of Medicinal Chemistry. 2014, 82(July), 426-438. ISSN 0223-5234. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.05.066. IF 3.447.

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍPOVÁ, D., BARTOŠ, A., BOCKOVÁ, M., HEGNEROVÁ, K., ŘÍČNÝ, J., ČECHOVÁ, L., VRAJOVÁ, M., HOMOLA, J. Neuroinflammation and complexes of 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10-amyloid beta in Alzheimer's disease. Current Alzheimer Research. 2013, 10(2), 165-173. ISSN 1567-2050. DOI: 10.2174/1567205011310020006. IF 3.796.

HROMÁDKOVÁ, L., KOLÁŘOVÁ, M., JANKOVIČOVÁ, B., BARTOŠ, A., ŘÍČNÝ, J., BÍLKOVÁ, Z., ŘÍPOVÁ, D. Identification and characterization of natural antibodies against tau protein in an intravenous immunoglobulin product. Journal of Neuroimmunology. 2015, 289(December 2015), 121-129. ISSN 0165-5728. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2015.10.017. IF 2.536.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty