MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
doktorand, lékař
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 353
e-mail: Antonin.Sebela@nudz.cz
curriculum vitae


https://www.researchgate.net/profile/Antonin_Sebela

ResearcherID: M-9861-2017

Scopus Author ID: 56958418300

https://orcid.org/0000-0002-1063-7772

Odborná příprava a praxe

2009 - 2015: 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr.)
2015 - 2019: Postgraduální studium, obor lékařská psychologie a psychopatologie 1.LF UK, školitel MUDr. M. Goetz, Ph.D.; školitel-konzultant MUDr. T. Novák, Ph.D. (Ph.D.)
2015 - dosud: sekundární lékař NÚDZ, Klecany
2017 - 2017: 13th International Training Research Seminar in Child & Adolescent Psychiatry, Bertinoro, Itálie
2017 - 2017: ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology 2-7 April 2017, Venice, Italy
2017 - 2017: Helmut Remschmidt Research Seminar, Svata Katerina, Czech Republic
2017 - 2017: the ESCAP Research Academy, 7-8 July, Geneva, Switzerland
2018 - 2018: Státní doktorská zkouška
2019 - 2019: květen 2019 -studijní stáž Yale Child Study Center, Yale University, Connecticut, New Haven, USA; Before-After Baby Lab - Dr. Rutherford

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2016 - dosud: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2017 - dosud: The Marcé Society for Perinatal Mental Health

Získaná ocenění

2016 - 2016: The Donald J. Cohen Fellowship Program for International Scholars in Child and Adolescent Mental Health, Calgary, Kanada
2018 - 2018: Nadační fond SCIENTIA: Nejlepší práce Ph.D. studentů 1. LF UK - 2. místo
2019 - 2019: Cena pro mladé psychiatry České psychiatrické společnosti JEP. Obdržena za přednášku “Screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data a kvalitativní šetření“
2019 - 2019: International Marcé Mentorship Program, mentor: dr. Nancy Byatt, University of Massachusetts Medical School, Massachusetts, Worcester, USA
2020 - 2020: Výzumná cena Evropské psychiatrické asociace 2020, obor dětská psychiatrie. Obdržena za článek "Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study. "

Specializace

2015 - dosud: atestační příprava, obor psychiatrie
2016 - dosud: atestační příprava, obor dětská a dorostová psychiatrie

Disertační práce

2015 - 2019: Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů.

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠEBELA, A., KOLENIČ, M., FÁRKOVÁ, E., NOVÁK, T., GOETZ, M. Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study. Chronobiology International. 2019, 36(9), 1227-1239. ISSN 1525-6073. DOI: 10.1080/07420528.2019.1630631. IF 2.486.

GOETZ, M., NOVÁK, T., VIKTORINOVÁ, M., PTÁČEK, R., MOHAPLOVÁ, M., ŠEBELA, A. Neuropsychological functioning and temperament traits in a Czech sample of children and adolescents at familial risk of bipolar disorder. Frontiers in Psychiatry. 2019, 10(April), "Article Number: 198". ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00198. IF 2.849.

GOETZ, M., ŠEBELA, A., MOHAPLOVA, M., ČEREŠŇÁKOVÁ, S., PTÁČEK, R., NOVÁK, T. Psychiatric disorders and quality of life in the offspring of parents with bipolar disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017, 27(6), 483-493. ISSN 1044-5463. DOI: 10.1089/cap.2016.0056. IF 2.901.

ŠEBELA, A., HANKA, J., MOHR, P. Diagnostika a moderní trendy v terapii poporodní deprese. Česká gynekologie. 2019, 84(1), 68-72. ISSN 1210-7832.

ŠEBELA, A., HANKA, J., MOHR, P. Etiologie, rizikové faktory a metody prevence poporodní deprese. Česká gynekologie. 2018, 83(6), 468-473. ISSN 1210-7832.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty