MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
postgraduální student, lékař
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 353
e-mail: Antonin.Sebela@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2009 - 2015: 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr.)
2015 - 2019: Postgraduální studium, obor lékařská psychologie a psychopatologie 1.LF UK, školitel MUDr. M. Goetz, Ph.D.; školitel-konzultant MUDr. T. Novák, Ph.D. (Ph.D.)
2015 - dosud: sekundární lékař NÚDZ, Klecany
2017 - 2017: 13th International Training Research Seminar in Child & Adolescent Psychiatry, Bertinoro, Itálie
2017 - 2017: ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology 2-7 April 2017, Venice, Italy
2017 - 2017: Helmut Remschmidt Research Seminar, Svata Katerina, Czech Republic
2017 - 2017: the ESCAP Research Academy, 7-8 July, Geneva, Switzerland
2018 - 2018: Státní doktorská zkouška
2019 - 2019: květen 2019 -studijní stáž Yale Child Study Center, Yale University, Connecticut, New Haven, USA; Before-After Baby Lab - Dr. Rutherford

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2016 - dosud: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2017 - dosud: The Marcé Society for Perinatal Mental Health

Získaná ocenění

2016 - 2016: The Donald J. Cohen Fellowship Program for International Scholars in Child and Adolescent Mental Health, Calgary, Kanada
2018 - 2018: Nadační fond SCIENTIA: Nejlepší práce Ph.D. studentů 1. LF UK - 2. místo
2019 - 2019: International Marcé Mentorship Program, mentor: dr. Nancy Byatt, University of Massachusetts Medical School, Massachusetts, Worcester, USA
2019 - 2019: Cena pro mladé psychiatry České psychiatrické společnosti JEP. Obdržena za přednášku “Screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data a kvalitativní šetření“

Specializace

2015 - dosud: atestační příprava, obor psychiatrie
2016 - dosud: atestační příprava, obor dětská a dorostová psychiatrie

Disertační práce

2015 - 2019: Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů.

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty