Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
mobil: (+420) 604 233 184
e-mail: Petr.Weiss@nudz.cz


narozen 11.7.1954 v Levoči, adresa: U smaltovny 16, 17000 Praha 7

registrovaný klinický psycholog (registrační číslo MZd ČR 022-0077-9559) v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2,

profesor klinické  psychologie na katedře psychologie Filosofické fakulty UK, Celetná 20, 110 00 Praha 1

samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK, Kateřinská 32, 120 00 Praha 2.

výzkumný pracovník NUDZ

Studium:

V letech 1973-1978 absolvoval jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoval:

- v Ústavu železničního zdravotnictví v Praze (1979-1982),

- na sexuologickém oddělení v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích (1982-1986),

- v Psychiatrické léčebně Praha 8 - Bohnice,

- od 1993 vedoucí klinický psycholog Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK, kde pracuje dosud,

- od roku 1990 přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku na katedře psychologie FF UK v Praze. Od roku 2001 je rovněž řádným zaměstnancem této katedry,

- od roku 2002 působí jako samostatný vědecký pracovník i na 1. lékařské fakultě UK v Praze

- od r.2016 výzkumný pracovník NUDZ Klecany

-  od r.1989 soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie a sexuologie.

 

Je členem oborové rady pro studijní obor psychologie - klinická  psychologie při FF UK a taktéž členem oborové komise pro studijní obor lékařská psychologie a psychopatologie při 1. LF UK v Praze. Je členem Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS, Komise pro terapeutickou kastraci sexuálních deviantů a Komise pro změnu pohlaví u transsexuálních pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR. Je školitelem FF UK v oboru klinické psychologie, školitelem IPVZ a 1. LF UK v oborech klinická psychologie a experimentální chirurgie, dermatologie a školitelem FHS UK v oboru antropologie. Je členem komise pro obhajoby disertací v oboru Psychologie Akademie věd ČR.

Člen řady domácích i zahraničních odborných společností. Organizátor řady mezinárodních konferencí. Autor více než 500 odborných článků, učebnic a monografií.

Byl prezidentem kongresu International Academy of Sex Research (Praha 1010) a kongresu World Association for Sexual Health (Praha, 2017).

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty