Mgr. David Stella, MSc.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - dosud
mobil: (+420) 603 421 814
e-mail: David.Stella@nudz.cz, David.Stella@natur.cuni.cz


Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: Industriální melanismus v kontextu reflektance ultrafialového záření

Magisterská diplomová práce

2010 - 2013: Kovariance mezi intenzitou UV-reflektance, tvarem křídla a proměnnými prostředí u Pieris napi (Lepidoptera: Pieridae)

Pedagogická činnost

2014 - 2016: GIS - moderně, prakticky a pokročile

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty