Mgr. David Stella, MSc.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - dosud
mobil: (+420) 603 421 814
e-mail: David.Stella@nudz.cz, David.Stella@natur.cuni.cz


Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: Industriální melanismus v kontextu reflektance ultrafialového záření

Magisterská diplomová práce

2010 - 2013: Kovariance mezi intenzitou UV-reflektance, tvarem křídla a proměnnými prostředí u Pieris napi (Lepidoptera: Pieridae)

Pedagogická činnost

2014 - 2016: GIS - moderně, prakticky a pokročile

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty