Mgr. Kateřina Syrová
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2017 - dosud
e-mail: katerina.syrova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2017 - 2017: Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat
2018 - dosud: spoluřešitel projektu Percepční změny indukované psilocybinem a jejich elektrofyziologické koreláty v animálním serotonergním modelu schizofrenie (GAUK č. 1780218)

Členství v profesních organizacích

2018 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Bakalářská disertační práce

2016: Vliv polymorfismu genů pro opioidní receptory na drogovou závislost

Magisterská diplomová práce

2017 - 2019: Akutní účinky a adiktivní potenciál nových psychoaktivních látek - animální studie

Disertační práce

2019: Vliv kanabidiolu a jeho halogenovaných derivátů na neuroplasticitu v cerebrálních organoidech
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty