Bc. Václav Sahula
programátor
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 236
mobil: (+420) 722 696 334
e-mail: Vaclav.Sahula@nudz.cz
curriculum vitae


V rámci výzkumného programu VP3- Aplikované neurovědy a zobrazení mozku se ve skupině Virtuální realita v neurovědách věnuje vývoji testovacích aplikací s podporou virtuální reality. Jde o studie orientované zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se pak uplatňují jednak v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u neuropsychiatrických poruch (např. schizofrenie a OCD) anebo v základním výzkumu zaměřeném na využití zobrazovacích metod (fMRI).


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty