Mgr. Kateřina Skálová
doktorand
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 259
e-mail: Katerina.Skalova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2013 - 2016: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, bakalářské studium, studijní obor: Biologie
2016 - 2018: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, studijní obor: Fyziologie živočichů, zaměření: Neurobiologie
2018 - dosud: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, doktorské, studijní obor: Fyziologie živočichů

Bakalářská disertační práce

2013 - 2016: Cirkadiánní systém a paměť

Magisterská diplomová práce

2016 - 2018: Modulace cirkadiánního rytmu v produkci melatoninu člověka navozenými experimentálními světelnými podmínkami

Disertační práce

2018 - dosud: Poruchy cirkadiánního systému u pacientů se spánkovými poruchami

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty