Mgr. Dagmar Schwambergová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Dagmar.Schwambergova@nudz.cz


- výzkumný pracovník a Ph.D. student ve skupině doc. Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D.

- zabývám se čichovou komunikací, zejména vlivem zdravotního stavu na tělesnou vůni

Zájmy

- etologie, pohlavní výběr, evoluce člověka, behaviorální ekologie, evoluční psychologie, čichová komunikace, tělesná vůně, zdravotní stav, imunitní systém, atraktivita

Odborná příprava a praxe

2012 - 2015: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Biologie (Bc.)
2015 - 2018: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Zoologie (Mgr.)
2018 - dosud: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Zoologie (Ph.D.)

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: Členství v České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS)

Bakalářská disertační práce

2012 - 2015: Souvislost tělesného pachu a zdravotního stavu u člověka

Magisterská diplomová práce

2015 - 2018: Souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a kvalitou tělesného pachu u člověka

Disertační práce

2018 - dosud: Role čichu v behaviorálním obranném mechanismu u člověka
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty