NUDZ a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů klasické hudby.

Různé druhy umění a vědy o duši, mysli a mozku se hluboce prolínají, ať již konceptuálně, výzkumně, diagnosticky či léčebně. Některé duševní poruchy, jako schizofrenie, úzkost či deprese, mají své zvláštní výtvarné projevy. Projekční psychologické testy využívají vizuální imaginace. Arteterapie (kreslení a malování), psychogymnastika (pohybová exprese) a muzikoterapie (poslech či provozování hudby) se využívají jak diagnosticky, tak zejména léčebně, a to nejenom jako nástroje relaxace či abreakce. Prostředí Národního ústavu duševního zdraví je díky mnoha významným českým umělcům ozvláštněno vynikajícími výtvarnými díly současnosti. Od září 2018 se zde navíc spouští řada pravidelných komorních koncertů špičkových hudebníků světového renomé, jež se provozují ve foyer ústavu, kde se setkávají jak umělci a milovníci umění, vědci, významné osobnosti české medicíny a sponzoři, ale i pacienti, kteří jsou zvanými hosty. Projekt „Umění – cesta do duše“ je pro všechny účastníky bez rozdílu příležitostí k usebrání, meditaci, relaxaci, introjekci a v neposlední řadě k setkávání. Každý, kdo se rozhodne uvedenému projektu přispět a umožnit tím jeho pokračování, je vítán, protože tak významně přispěje k hlavnímu poslání Národního ústavu duševního zdraví – péči o duši.

Projekt Umění – cesta do duše je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ.

Fotogalerie

_____

Drazí přátelé a návštěvníci koncertů v rámci cyklu „Umění – cesta do duše“,

s radostí oznamujeme, že nedávným koncertem Emila Viklického a Petra Dvorského (26. 5. 2020) se nám podařilo porazit koronavirovou nouzi a navázat na řadu koncertů, která se těší Vaší oblibě. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále. Abyste si „stihli vyzdobit svá srdce“, posíláme předem několik velmi pravděpodobných termínů dalších koncertů, na kterých vás rádi uvítáme – budou jedinečné!

9. 9. 2020

Houslový recitál Jan Mráček (housle) a Lukáš Klánský (klavír)

13. 10. 2020

Klavírní recitál – Slávka Vernerová – Pěchočová

25. 11. 2020

Houslový recitál Ivan Ženatý (housle) a Igor Ardašev (klavír).

26. 1. 2021

Kinsky trio (Veronika Böhmová – klavír, Lucie Sedláková-Hůlová – housle a Martin Sedlák – cello)

 

V plánu jsou koncerty

Martin Kasík – piano recital

Veronika Böhmová a Praga camerata (Chopinovy klavírní koncerty)

Termíny budou upřesněny.

 

Za spolek NUDZ

Váš Cyril Höschl

_____ 

Koncerty

 

Informace pro sponzory

Finanční dary fyzických i právnických osob jsou přijímány prostřednictvím

• darovací smlouvy (vhodné pro vyšší finanční částky). Pro zaslání smlouvy a bližší informace kontaktujte Ing. Mravčíkovou,
e-mail: Katerina.Mravcikova@nudz.cz, kopie: sr@nudz.cz nebo

• převodem na účet veřejné sbírky (vhodné pro anonymní dárce), číslo účtu: 2001445991/2010 Fio banka, variabilní symbol 015, do zprávy pro příjemce uvádějte Umění – cesta do duše.

Všechny dary jsou vždy bezvýjimečně určeny k přímé podpoře činnosti Spolku NUDZ, resp. projektu Umění – cesta do duše. Darované prostředky je možno odečíst od daňového základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb.


Spolek NUDZ je nezisková organizace založená za účelem podpory činnosti Národního ústavu duševního zdraví a podpory poznání v oblasti duševního zdraví, pomoci osobám s duševními poruchami a prevence vzniku těchto poruch.

 

Emil Viklický a Petr Dvorský | videozáznam koncertu

 
   

Slávka Vernerová | videozáznam koncertu 1. část | 2. část

 
   

 

  

 

 

 

 

 

Lobkowicz trio

 
   
 

Josef Špaček (housle) a Miroslav Sekera (piano) | videozáznam koncertu (není určeno k volnému šíření) Šostakovič | Schumann | Ysaye | Beethoven | Přídavek Schumann

 
   

 

Martin Kasík | videozáznam koncertu 1. část | 2. část

 
   

Ivan a Daniel Klánští | videozáznam koncertu: Smetana – Evening Songs | Chopin – Nocturne Op. 48 No. 1 C minor | Chopin – Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 | Beethoven – 'Moonlight' Sonata No 14, Op. 27, No. 2 | Mozart – Fantasy in D Minor, KV. 397 | Chopin – Etude Op. 10 No. 3 | Dvořák – "Gypsy Songs" No 1 & 4 | Smetana – Prodaná nevěsta, árie Kecala | Dvořák – "Gypsy Songs" No 7 | Dvořák – Rusalka Watersprite's Aria | Smetana – Tajemství, árie Kaliny

 

Boris Krajný |videozáznam koncertu Beethoven | Bach

 

Miroslav Sekera | videozáznam koncertu  W. A. Mozart | F. Chopin | C. Czerny

 

Václav Hudeček, Lukáš Klánský |  videozáznam koncertu

 

Dvořákovo klavírní kvarteto W. A. Mozart | O. Kukal | A. Dvořák

 

Ivan Ženatý, Stanislav Bogunia

 

Slávka Vernerová 1. část | 2. část

 

 
     
     

 

  


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty