NUDZ a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů klasické hudby.

Různé druhy umění a vědy o duši, mysli a mozku se hluboce prolínají, ať již konceptuálně, výzkumně, diagnosticky či léčebně. Některé duševní poruchy, jako schizofrenie, úzkost či deprese, mají své zvláštní výtvarné projevy. Projekční psychologické testy využívají vizuální imaginace. Arteterapie (kreslení a malování), psychogymnastika (pohybová exprese) a muzikoterapie (poslech či provozování hudby) se využívají jak diagnosticky, tak zejména léčebně, a to nejenom jako nástroje relaxace či abreakce. Prostředí Národního ústavu duševního zdraví je díky mnoha významným českým umělcům ozvláštněno vynikajícími výtvarnými díly současnosti. Od září 2018 se zde navíc spouští řada pravidelných komorních koncertů špičkových hudebníků světového renomé, jež se provozují ve foyer ústavu, kde se setkávají jak umělci a milovníci umění, vědci, významné osobnosti české medicíny a sponzoři, ale i pacienti, kteří jsou zvanými hosty. Projekt „Umění – cesta do duše“ je pro všechny účastníky bez rozdílu příležitostí k usebrání, meditaci, relaxaci, introjekci a v neposlední řadě k setkávání. Každý, kdo se rozhodne uvedenému projektu přispět a umožnit tím jeho pokračování, je vítán, protože tak významně přispěje k hlavnímu poslání Národního ústavu duševního zdraví – péči o duši.

Projekt Umění – cesta do duše je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ.

 

Koncerty

   

Informace pro sponzory

Ivan a Daniel Klánští

B. Krajný Beethoven | Bach

M. Sekera W. A. Mozart | F. Chopin

V. Hudeček, L. Klánský

Dvořákovo klavírní kvarteto W. A. Mozart | O. Kukal | A. Dvořák

 

Slávka Vernerová 1. část | 2. část

 

   

Finanční dary fyzických i právnických osob jsou přijímány prostřednictvím

• darovací smlouvy (vhodné pro vyšší finanční částky). Pro zaslání smlouvy a bližší informace kontaktujte Ing. Mravčíkovou, e-mail: Katerina.Mravcikova@nudz.cz, kopie: sr@nudz.cz nebo

• převodem na účet veřejné sbírky (vhodné pro anonymní dárce), číslo účtu: 2001445991/2010 Fio banka, variabilní symbol 015, do zprávy pro příjemce uvádějte Umění – cesta do duše.

Všechny dary jsou vždy bezvýjimečně určeny k přímé podpoře činnosti Spolku NUDZ, resp. projektu Umění – cesta do duše. Darované prostředky je možno odečíst od daňového základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb.


Spolek NUDZ je nezisková organizace založená za účelem podpory činnosti Národního ústavu duševního zdraví a podpory poznání v oblasti duševního zdraví, pomoci osobám s duševními poruchami a prevence vzniku těchto poruch.

       

 

  


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty