Časná identifikace a cílené intervence pro rodiny ohrožené psychosociálním stresem v perinatálním období (CZ.03.03.01/00/22_021/0000491)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2023 - 29. 2. 2024
Rozpočet celkem: 2 351 133 Kč
Podpořil/a: EU Operační program Zaměstnanost plus 

Anotace

V rámci inkubační fáze projektu odborný tým navrhne a otestuje pomocí metod designu zaměřeného na člověka metodu časné detekce a intervence (early detection/ intervention) žen a jejich rodin v ČR, které v období těhotenství a po porodu zažívají psychosociální stres. Na vývoji řešení budou aktivně participovat uživatelé péče, poskytovatelé a zadavatelé služeb a další zainteresované strany projektu. Odborný tým zpracuje metodické materiály a plán evaluace pro optimální vyhodnocení přínosu řešení.