Granty a projekty

Nadace kooperativa podporuje duševní zdraví maminek a jejich dětí (Darovací smlouva Nk67/2021)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 10. 2021 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 250 000 Kč
Podpořil/a: ostatní

Anotace

V rámci projektu testujeme efektivitu screeningu psychosociálního stresu u těhotných a žen po porodu v českých gynekologických ambulancích a navazující systém krokové péče. Součástí projektu jsou i vzdělávací aktivity pro laickou a odbornou veřejnost.Tento výzkum má osvětlit patofyziologii nemocí s CH a také má pomoci v doporučeních nemocným a může otevřít nové směry léčby.