Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie (NU21J-09-00064)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet NUDZ: 5 845 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

V rámci projektu testujeme v českých porodnicích efektivitu screeningu rizika rozvoje poporodní deprese a navazující systém krokové péče pro ženy v riziku.