Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy (20-13458S)

Základní informace

Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 6 740 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Již dlouho je obecně známo, že mediální zprávy jsou schopné vyvolávat či zhoršovat stres, úzkost, deprese a další negativní duševní stavy. Není však dostatečně prozkoumáno, jaký je dopad působení celého spektra mediálních zpráv – od vysoce afektivně salientních až po ty běžné – na duševní zdraví jejich konzumentů. Především porozumění psychologickým a neurálním mechanismům vlivu vnímání a asimilace mediálních zpráv na psychické stavy jejich uživatelů zůstává neúplné.

Projekt si klade tři vzájemně propojené, pro dnešní informační společnost obklopenou mediálními obsahy nanejvýš aktuální cíle: (i) zjistit souvislost mezi psychologickými rysy a stavy s užíváním médií a politickou orientací na úrovni populace, (ii) prozkoumat souvislost psychologických rysů a stavů se subjektivními, behaviorálními a neurálními odpověďmi na mediální reprezentace významných zpravodajských témat, a (iii) odhalit efekt dvou různých kognitivně asimilačních strategií (reframing a ruminace) na neurální a behaviorální procesy a psychický stav.