Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 6 955 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Subjektivní časová kognice a percepce je zásadní a neoddělitelnou součástí zkušenosti člověka, která umožňuje kontinuální vnímání sebe sama i okolní reality. Časová percepce je ovlivněna řadou situačních proměnných, typem stimulů, ale zřejmě i individuálními charakteristikami každého jedince.

Budeme testovat, zda existují stabilní interindividuální rozdíly v časové percepci, a zda tyto rozdíly souvisejí s individuálními charakteristikami, především s kognitivním výkonem v různých doménách. Dalšími parametry, který budeme sledovat jsou EEG parametry. Ty jsou silně geneticky determinované, vykazují interindividální variabilitu a u jednoho člověka jsou relativně stabilní. Zaměříme se především na individuální alfa aktivitu a na theta-gama spojení, které úzce souvisí s výkonem krátkodobé paměti a stává se dobrým modelem pro vysvětlení inter-individuální variability v časové percepci.