Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování (NU21-04-00405)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Doba řešení: 1. 5.2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 9 713 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 156 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Repertoár chování současně používaných modelových organismů schizofrenie neumožňuje modelování podstatných pozitivních (sluchové halucinace, dezorganizovaná řeč), negativních (alogie) a vyšších kognitivních příznaků s řečí jakožto společným jmenovatelem. Nalezení vhodnějšího modelového organismu je nezbytné.

Cílem projektu je stanovení fenomenologické, konstruktivní a prediktivní validity nového modelu založeném na druhu Gnathonemus petersii (G. petersii) ve třech farmakologických modelech (glutamatergním, serotonergním, dopaminergním). G. petersii je druh slabě elektrických ryb vykazující komplexní sociální chování a využívající elektrické signalizace ke komunikaci a prostorové orientaci.

V případě prokázání validity navrhovaného modelu bude modelování schizofrenie obohaceno o unikátní možnost přímého měření pozitivních a negativních symptomů pomocí studia elektrokomunikace a rozšíření možností výzkumu kognitivních symptomů pomocí studia elektroorientace. Studium narušení prepulzní inhibice bude obohaceno o možnost sledování vzorců elektrické aktivity doprovázející úlekovou reakci.