Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. Self (22-10493S)

Základní informace

Řešitel: RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD.
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 6 996 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Projekt se soustředí především na porovnání dvou modelů epizodické paměti ve formě (a) informací uložených v určitém kontextu (“co”, “kdy”, “kde” - “paměť epizodického typu”) a (b) informací spojených s prožitkem sebe sama (přítomnost autonoetického vědomí,“autobiografická paměť”). Projekt využívá multidimenzionální přístup ke studiu epizodické paměti v kontextu ontogeneze, kognitivních a neurofyziologických mechanizmů. Využívá tří skupin zdravých dobrovolníků různých věkových skupin (dětí předškolního a školního věku, mladých dospělých a seniorů) s cílem objasnit vývojové aspekty epizodické paměti v kritických vývojových obdobích.

Studie kombinuje několik metodických přístupů zahrnujících standardní psychologické metody, neurozobrazovací metody a virtuální paměťové úkoly s cílem studovat možné rozdíly mezi konceptem epizodické a autobiografické paměti. Studie využívá úlohy vytvořené ve virtuální realitě, které nám umožňují studovat epizodickou paměť v ekologicky validním prostředí v kontrolovatelných podmínkách, a to u všech cílových skupin.