Vliv mediálního zobrazení pandemie COVID-19 na duševní zdraví a postoje k vakcinaci (NU22-D-132)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4.2022 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 4 787 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Cíle tohoto projektu jsou (1) objasnit, jakou část v dopadu pandemie COVID-19 na duševní zdraví hrálo její mediální zobrazení (jeho kvantifikované parametry) a jakou objektivní ukazatele závažnosti epidemiologické situace (denní nárůsty infikovaných, hospitalizovaných a úmrtí), (2) ověřit cíl 1 i na objektivním behaviorálním ukazateli závažnějšího dopadu na duševní zdraví (objem preskripce psychofarmak jako proxy), (3) identifikovat rizikové a protektivní faktory mediálního chování pro duševní zdraví a jejich dynamiku v průběhu pandemie, (4) objasnit vliv emocionální valence zpráv na duševní zdraví a zda jsou zprávy informující o pandemii oproti jiným tématům v tomto směru specifické, a (5) objasnit, které způsoby mediálního chování se podílejí na nedostatku ochoty nechat se očkovat.

Hlavním cílem pak je odpovědi na všech 5 otázek formulovat jako dostupná a bezprostředně aplikovatelná praktická doporučení pro remediaci dopadu COVID-19 na duševní zdraví a psychiatrickou morbiditu.