Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy (21-31490S)

Základní informace

Řešitel: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Rozpočet celkem: 6 550 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Reprezentativní výzkumy sexuálního chování a zdraví mají v mnoha zemích dlouhou tradici. Jsou totiž klíčovým zdrojem informací pro nastavení zdravotních a sociálních služeb zlepšujících sexuální a reprodukční zdraví populace. Důležité je i sledování dlouhodobých společenských trendů a nových fenoménů v této oblasti. Kvůli přerušení série národních výzkumů sexuálního chování konaných v letech 1993–2013 v současnosti nemáme dostatek dat o vývoji české populace.

V navrhovaném projektu proto provedeme dvě celonárodní reprezentativní studie navazující na předchozí výzkumy (se zahrnutím otázek na nové trendy popsané v literatuře). Ve Studii 2 se zaměříme na popis aktuální situace sexuálního zdraví a chování a srovnáme nové výsledky se studiemi z roku 1993, 2003 a 2013. Ve Studii 1 se zaměříme na prevalenci sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování a srovnáme data se studií z roku 2016. Metodika bude ve spolupráci se zahraničními experty (např. z WHO) upravena tak, aby odpovídala současným mezinárodním kritériím a umožnila zařazení dat z ČR do mezinárodních srovnání.