European sexual medicine network - Česká sexuální medicína a výzkum (COST ACTION CA18124)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemce: Cost members - 38 zemí; Cooperating member: Izrael
Doba řešení: 5. 4. 2019 – 4. 4. 2023
Rozpočet celkem: 
Rozpočet NUDZ: 
Podpořil/a: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace