Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Pavla Stopková PhD.
Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2020 – 31. 8. 2022
Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 827 301 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření terapeutického nástroje v podobě mobilní hry Alivio, který by lidem se subsyndromálními, mírnými až středně těžkými obsedantně-kompulzivními (OC) příznaky pomáhal zmírnit přítomné symptomy (obsese a kompulze) formou prvků využívajících principy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Vedlejším cílem aplikace Alivio je oslovit širokou veřejnost a inovativním způsobem, skrze vlastní zkušenost, je obeznámit s typickými příznaky OCD onemocnění a jeho subtypy. Hra Alivio tak může společně s propagační kampaní přispět k rozšíření povědomí o OCD onemocnění, které postihuje nemalou část populace a které se nedostává adekvátní pozornosti.