BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 14 970 000 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

Podprojekty:

  • VR House – Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu

Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.  
Doba řešení: 1. 8. 2020 – 30. 10. 2022
Rozpočet: 1 431 000 Kč