Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223)

Základní informace

Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: ČVUT (Ing. Jan Husák)
Doba řešení: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je vytvořit terapeutický nástroj v podobě softwarové aplikace VRETcity situované v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie. VR aplikace se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeedbacku. Klíčový prvek biologické zpětné vazby v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.