Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy chování (22-31662S)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 7 280 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je pomocí psychologických, psychofyzických, psychofyziologických a neurozobrazovacích metod popsat vztahy mezi čichovou percepcí a všímavostí vůči pachům /reaktivitou, znechucením a úzkostností u osob s různě silně vyjádřenými nutkavými rysy chování a obsedantně-kompulzivními symptomy.