Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309)

Základní informace

Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností (pracovní paměť, deklarativní paměť, pozornost, exekutivní funkce jako rozhodování, plánování a mentální flexibilita atd.) u cílové skupiny seniorů. Výsledný program bude po úspěšném řešení projektu aplikován při prevenci rozvoje kognitivního deficitu u zdravých stárnoucích jedinců.

Trénink tak může být následně uplatněn nejen v denních programech organizovaných na klinickém pracovišti NUDZ, ale také na spolupracujících pracovištích (Centrum MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, Domov pro seniory Slunečnice) a v dalších centrech věnovaných obohacení denního programu pro seniory a prevenci duševního zdraví obecně.