Využití virtuální reality ve studiu sociální kognice a impulzivity u hraniční poruchy osobnosti - GAUK

Základní informace

GAUK projekt
Řešitel:
Mgr. Anna Francová
Školitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doba řešení: 2020 – 2022

Anotace

V tomto projektu vytváříme ekologicky validní expoziční scénáře v prostředí virtuální reality, které zachycují běžné komplexní sociální situace, které pacienti s HPO hodnotí jako náročné (symptomy provokující) jako např. sociální vyloučení, odmítnutí nebo ignoraci. Participant do těchto situací vstupuje z 1. osoby a má možnost na ně bezprostředně reagovat (z výběru více či méně adaptivních reakcí) a zpětně je hodnotit. Během pobytu v aplikaci probíhá fyziologické měření stresu prostřednictvím sledování variability srdečního rytmu (HRV). Projekt studuje reakce osob s HPO na komplexní sociální situace s důrazem na impulzivní rozhodování a impulzivní agresi.