MRI morfometrické a proteomické markery získané z mozkových exosomů před a po infekci SARS-CoV-2 (NU22-D-136)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, FGÚ
Doba řešení: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 6 530 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 915 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

U značné části osob s COVID-19+ se vyskytují dlouhodobé neurologické příznaky, označované jako long-COVID. Máme k dispozici strukturální (sMRI) a krevní vzorky z období před-COVID (V1) u jinak zdravých subjektů (n=50), u nichž byla později pomocí PCR potvrzena pozitivita COVID-19 a kteří následně po zotavení podstoupili opětovné vyšetření sMRI (V2). Jedná se tedy o zcela unikátní soubor subjektů vyšetřených před/po onemocnění COVID.

V tomto návrhu budeme zkoumat heterogenitu změn mozku souvisejících s COVID-19 a to pomocí hierarchického shlukování na základě sMRI změn před/po infekci, s cílem identifikovat rozdílné dynamické neurotypy COVID-19. U podtypů budeme sledovat (i) výskyt příznaků long-COVID během V2 a (ii) stanovíme intraindividuální pre/post infekční neuroproteomický profil obsahů neuronálních a astrocytárních exosomů. Strutkurální MRI obohacená o proteomiku nám poskytne detailní informace o neurotrofickém účinku SARS-CoV-2 a strukturálních a molekulárních markerech syndromu long-COVID.