Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických dat (NU21-08-00432)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 13 897 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 481 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Schizofrenie je chronické, těžké a velmi omezující onemocnění. Z každých 100 osob trpících schizofrenií pouze 1 či 2 ročně dosáhnou úzdravy, a přibližně 14 % se uzdraví během 10 let, se špatným funkčním vyústěním pro 27 % pacientů. Existuje urgentní potřeba vyvinout prediktivní modely vyústění aplikovatelné v časných fázích nemoci za účelem optimalizace a zintenzivnění intervenčních programů k zamezení špatného vyústění. Funkční vyústění je těžko odhadnutelné pouze z klinického obrazu, ale zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), zejména multimodální, dává příslib zlepšené stratifikace pacientů.

Cílem tohoto projektu je vyvinout nástroje k predikci funkčního vyústění schizofrenie z kombinace neurozobrazovacích, klinických a kognitivních měření získaných časně po začátku onemocnění. Statistická omezení způsobená vysokou dimenzionalitou MRI dat budou řešena kombinací robustních metod strojového učení a informovaným výběrem datových příznaků za využití pokročilých metod zpracování dat i teoretických poznatků o relevantních mozkových sítí.