Dynamika mozku (BRADY) (CZ.02.01.01/00/22_008/0004643)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce: NUDZ, UK, ČVUT
Doba řešení: 01.01.2024 - 30.06.2028
Rozpočet celkem: 241 403 636,75 Kč
Rozpočet NUDZ: 53 560 070,74​​​​​​​ Kč
Podpořil/a: MŠMT​​​​​​​

Anotace

Projekt je zaměřen na rozvoj výpočetních modelů mozkové aktivity, které zachycují dynamiku mozku v různých časových měřítkách. Cílem projektu je v České republice  rozvinout výzkum v oblasti aplikovatelné výpočetní neurovědy, zejména prostřednictvím provádění špičkového výzkumu, posilování vazeb na  špičková zahraniční pracoviště, rozvojem personálních kapacit zapojených výzkumných týmů a posílením jejich experimentálních a výpočetních kapacit.

Projekt se skládá ze 3 výzkumných záměru. Aplikační potenciál prvního výzkumného záměru spočívá ve vývoji efektivních a flexibilních výpočetních modelů mozkové dynamiky, umožňujících přizpůsobení konkrétním aplikačním úlohám. Druhý výzkumný záměr se orientuje na další rozvoj v aplikační oblasti monitorování a predikce mozkových stavů, například sledování excitability tkáně v epilepsii a předpověď záchvatů. Třetí výzkumný záměr se pak orientuje na využití výpočetních modelů intervence do mozkové dynamiky s potenciálními aplikacemi v návrhu a optimalizaci léčebné stimulace mozku a personalizovanému přístupu k farmakoterapii.  

NUDZ je zapojen do výzkumného záměru 2 a 3.